PFSZN – Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

Projekty

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości

Szanowni Państwo,

Z wielką radością informujemy, że Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości jest już gotowa! Właśnie została opublikowana na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych. Publikacja do pobrania ze strony IBE: https://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-dla-nieruchomosci-srkn/

Ważny i wart podkreślenia jest fakt, że całe to przedsięwzięcie udało się doprowadzić do momentu, w którym jesteśmy, tylko dzięki zaangażowaniu całego środowiska, w tym Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych przy kooperacji z Grupą Medium! Chyba po raz pierwszy w historii współpracy różnych organizacji, udało się dojść tak daleko.

Szczególnie cenny dla naszej Federacji jest udział przy tworzeniu Ramy Prezydent Jolanty Janasik, Wiceprezydenta Tomasza Pardo, Członka Zarządu Witolda Malinowskiego i innych.

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości jest narzędziem pozwalającym opisywać i porządkować kwalifikacje w sektorze nieruchomości. Wyniki realizacji projektu są zaprezentowane na stronie.

Warszawska Sieć Współpracy Klaster (WSWK) – nowy projekt

Dzień dobry,

z przyjemnością informujemy, że w wyniku inicjatywy Wiceprezydenta PFSZN Pana Tomasza Pardo i Pana Michała Dybowskiego – Członka Stowarzyszenia Europejski Instytut Gospodarczy, Federacja przystąpiła jako Członek Założyciel na podstawie podpisanego w dniu 24 lutego 2022 r. Porozumienia do Warszawskiej Sieci Współpracy Klaster (WSWK).

W skład WSWK wchodzi 19 organizacji Członków Założycieli, w tym m. in. NST Agency, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Instytut Spraw Cyfrowych, Polska Federacja Szpitali, Centrum Szkoleniowo-Doradcze, Stowarzyszenie Europejski Instytut Gospodarczy, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo–Usługowe „WELMA”, SkySnap Sp. z o. o., Fundacja Nie widać po mnie oraz Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie.

W dniu 12 kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne WSWK, w którym wzięli udział przedstawiciele PFSZN: Pan Tomasz Pardo i Witold Malinowski, oraz Biuro Federacji: Pani Patrycja Sierant i Członek Stowarzyszenia Europejski Instytut Gospodarczy Pani Urszula Kmoch.

W dniu 13 maja 2022 r. odbyło się drugie spotkanie WSWK, podczas którego został zaakceptowany Regulamin WSWK oraz zatwierdzona została Rada Klastra składająca się z trzech Członków:

1) Kanclerz Wyższej Szkoły Menedżerskiej Radosław Dawidziuk,

2) Prezesa Polskiej Federacji Szpital – prof. Jarosław Fedorowski,

3) Wiceprezydent PFSZN – Tomasz Pardo.

Koordynatorem jest Pan Michał Dybowski.

Jako pierwszy projekt w ramach WSWK opracowano program studiów podyplomowych „Sztuczna Inteligencja” na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Program studiów jako jedyny i po raz pierwszy w Polsce został opracowany przy udziale ekspertów Grupy Roboczej Sztucznej Inteligencji przy Cyfryzacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), a zajęcia ruszają już od października 2022 r. Po więcej szczegółów nt. studiów „Sztuczna inteligencja” jak i rekrutacji zapraszamy do odwiedzenia strony:

Zapraszamy również do zapoznania się ze szczegółami dot. klastra na profilu Lindedin: https://www.linkedin.com/company/warsaw-cluster-collaboration-network/

oraz do śledzenia strony: www.pfszn.pl, na której na bieżąco będziemy zamieszczać informacje o nowych projektach ramach WSWK.

Zespół PFSZN