PFSZN – Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

ABC zarządcy

Licencja zarządcy nieruchomości

Z przyjemnością informujemy, że został uruchomiony system nadawania Licencji Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych. Powyższe przedsięwzięcie powstało w  związku z likwidacją od 1 stycznia 2014 państwowych licencji zarządcy nieruchomości nadawanych w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

 

Licencjonowanie PFSZN ma na celu regulacje rynku nieruchomości oraz zapewnienie klientom rzetelnej informacji o świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami.

Osoba, która uzyska licencję może posługiwać się tytułem Licencjonowany Zarządca Nieruchomości PFSZN.

Do każdego dyplomu licencyjnego, wydajemy tzw. małą licencję ze zdjęciem, wielkości dowodu osobowego, którą zawsze możesz mieć przy sobie:

Jak uzyskać Licencję Zarządcy Nieruchomości PFSZN?

 1. Osoby, które w latach 2014 – 2017 uzyskały Świadectwo kompetencji zawodowych „Dyplomowany Zarządca Nieruchomości” w ramach Porozumienia 3. Federacji.

  Aby uzyskać licencję należy złożyć do biura PFSZN wniosek nr 1-2 wraz kopią świadectwa kompetencji zawodowych „Dyplomowany Zarządca Nieruchomości”,

 2. Osoby, które uzyskały do 31 grudnia 2013 r. państwową licencję zawodową w zakresie Zarządzania Nieruchomościami.

  Aby uzyskać licencję należy złożyć do biura PFSZN wniosek nr 1-2 wraz kopią państwowej licencji zawodowej i oświadczeniem o przynależności do stowarzyszenia zrzeszonego w PFSZN,

 3. Osoby, które ukończyły kurs kwalifikacyjny w zakresie Zarządzania Nieruchomościami organizowany przez PFSZN lub jedno ze stowarzyszeń członkowskich i uzyskały pozytywny wynik egzaminu ustnego przeprowadzonego przez PFSZN.

  Aby uzyskać licencję należy złożyć do biura PFSZN wniosek nr 3-4.

 4. Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Nieruchomościami i uzyskają pozytywny wynik z egzaminu ustnego przeprowadzonego przez PFSZN.

  Aby uzyskać licencję należy złożyć do biura PFSZN wniosek nr 3-4.

 5. Osoby, które wykażą się wykonywaniem działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami przez okres nie krótszy niż 5 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych i uzyskają pozytywny wynik egzaminu ustnego przeprowadzonego przez PFSZN.

Aby uzyskać licencję należy złożyć do biura PFSZN wniosek nr 5 wraz dokumentami potwierdzającymi minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami, m.in.:

 • umową o zarządzanie nieruchomościami (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej)
 • świadectwem pracy lub umowy cywilnoprawne,
 • opinią pracodawcy,
 • zakresem czynności potwierdzających wykonywanie czynności zarządzania nieruchomościami,
 • oświadczeniem o faktycznym wykonywaniu czynności zarządzania nieruchomościami z podaniem czasu, okresu i formy organizacyjnej ich wykonywania,
 • inne dokumenty potwierdzających wykonywanie czynności zarządzania nieruchomościami.

Sprawdź terminy kursów i egzaminów.

Obecnie ustalamy harmonogram kursów i egzaminów. Zapraszamy do śledzenia strony na bieżąco.
Jeśli chcesz otrzymać od nas informację o najbliższych terminach zostaw nam wiadomość: pfszn@pfszn.pl lub +48 605-256-976.

Uwaga: Do każdego wniosku należy dołączyć:

 • potwierdzenie wpłaty kwoty 100,00 zł. tytułem wydania licencji Zarządcy nieruchomości Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych na konto:
  BNP PariBas Bank Polska S. A. 45 1750 0012 0000 0000 3838 8789
 • zdjęcie o rozdzielczości min. 300 dpi w formacie .jpg lub .pdf
Osoba posiadająca świadectwo kompetencji zawodowych – Dyplomowany Zarządca Nieruchomości/ państwową licencję wydaną przed 31 grudnia 2013 r.
Osoba po kursie, po studiach podyplomowych

Osoba z min. 5 –letnim doświadczeniem

MM CEPI Certyfikat – międzynarodowy Certyfikat kompetencji zawodowych

Z przyjemnością informujemy, że na mocy członkostwa w CEPI, PFSZN wydaje międzynarodowy certyfikat kompetencji zawodowych.

Dlaczego warto?

MM CEPI Certyfikat jest:

 • wyróżnieniem spośród innych specjalistów rynku nieruchomości;
 • gwarancją dla klientów poszukujących najlepszych specjalistów na rynku nieruchomości;
 • wydawany w dwóch językach: polskim i angielskim;
 • potwierdzeniem przynależności do organizacji CEPI aisbl z siedzibą w Belgii oraz zaświadczeniem, że specjalista posiada uprawnienia i kompetencje do zarządzania nieruchomościami, a w swojej działalności przestrzega standardów zarządzania i promuje etyczne zachowania;
 • bezpłatny i rokrocznie odnawialny dla członków stowarzyszeń regionalnych PFSZN;
 • specjalista posiadający imienny MM CEPI Certyfikat będzie mógł posługiwać się nowym MM CEPI logotypem we wszystkich materiałach w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (zarówno w ramach usług zarządcy nieruchomości jak i pośrednika w obrocie nieruchomościami), np. na papierze firmowym, stronie internetowej, na ofertach, itp.;
 • dane specjalisty posiadającego MM CEPI Certyfikat będą zamieszczone w międzynarodowym rejestrze profesjonalistów rynku nieruchomości na stronie www.cepi.eu 

Jak uzyskać MM CEPI Certyfikat?

 • Jeśli jesteś członkiem regionalnego stowarzyszenia PFSZN wypełnij wniosek i prześlij go na adres pfszn@pfszn.pl

Ubezpieczenia i usługi

Ubezpieczenie OC

Szanowni Państwo,

Niezwykle miło jest nam poinformować, że w marcu 2013 r. UNIQA TU, lider rynku ubezpieczeń dla mieszkalnictwa w Polsce, rozpoczęła współpracę z Polską Federacją Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych. Celem partnerstwa jest popularyzowanie wiedzy o ubezpieczeniach oraz profesjonalne doradztwo w zakresie zabezpieczania mienia.

Jesteśmy przekonani, że 20-letnie doświadczenie UNIQA w tworzeniu specjalnych produktów  ubezpieczeniowych oraz programów prewencyjnych dla sektora mieszkalnictwa przyczyni się do jeszcze lepszego rozwoju działalności stowarzyszeń i ułatwi Państwu codzienną pracę związaną z zarządzaniem nieruchomościami.

UNIQA, bazując na zdobytej wiedzy i wieloletniej współpracy Zarządcami Nieruchomości i Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz Spółdzielniami Mieszkaniowymi, przygotowała ubezpieczenia dedykowane Państwa działalności. W ofercie znaleźć można: obowiązkowe ubezpieczenie zarządcy nieruchomości, pakiet dla wspólnot mieszkaniowych oraz ubezpieczenia mieszkań ze składką płatną miesięcznie wraz z opłatami za użytkowanie mieszkania.

Do końca lipca 2013 r. dyrektorzy jednostek terenowych UNIQA skontaktują się z Państwem, aby przedstawić szczegółowy zakres możliwej współpracy w zakresie promowania problematyki ubezpieczeniowej w środowisku lokalnych Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości.

 

Z Poważaniem,

Adam Łoziak

Wiceprezes UNIQA TU / UNIQA na Życie TU SA

Pieczątka zarządcy nieruchomości

Każdy zarządca będący członkiem stowarzyszeń zrzeszony w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych może używać pieczątki zarządcy nieruchomości z logo Federacji wg wzoru zatwierdzonego przez Radę Krajową Federacji.

Ø Pieczątki wykonywane są przez Biuro PFSZN na wniosek zainteresowanego.

Ø Rejestr wydanych pieczątek zarządcy nieruchomości prowadzi Biuro PFSZN.

Ø Koszty wykonania i dostarczenia pieczątki ponosi wnioskodawca.

Ø Jak otrzymać pieczątkę:

 1. Wypełnij wniosek,
 2. Dokonaj przelewu kwoty 120,00 zł na konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. – 45 1750 0012 0000 0000 3838 8789
 3. Prześlij wniosek i potwierdzenie wpłaty na adres; pfszn@pfszn.pl

 

Pieczątka z logo PFSZN jest jedną z form promocji naszych zarządców działających na rynku nieruchomości.