PFSZN – Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

O nas

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych jest dobrowolnym związkiem regionalnych i krajowych stowarzyszeń zarządców nieruchomości powstałej w dniu 23 lipca 1998 roku.

Jesteśmy organizacją społeczną, działamy na rzecz i w interesie naszych stowarzyszeń.

Działalność nasza oparta jest na pracy społecznej osób zrzeszonych w stowarzyszeniach.

Głównym celem naszej Federacji jest dążenie do stworzenia profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości w zakresie zarządzania i administrowania, jego rozwoju i sprawnego funkcjonowania oraz dbałości o przestrzeganie na tym rynku zasad etyki zawodowej.

Władze

Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

Kadencja Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

 • Rada Krajowa – zebranie delegatów sfederowanych Stowarzyszeń
 • Zarząd Federacji
 • Komisja Rewizyjna

Zarząd 

Polskiej Federacji Stowarzyszeń Nieruchomościowych

W następstwie wyborów Rady Krajowej PFSZN w dniu 26 czerwca 2021 r.

 • Jolanta Janasik – Prezydent
 • Tomasz Pardo – Wiceprezydent
 • Maria Kowalska – Członek Zarządu
 • Maria Anna Kuczyńska – Członek Zarządu
 • Witold Malinowski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

 • Jarosław Zieliński – Przewodniczący Komisji
 • Anna Girszewska – Członek Komisji
 • Marzena Rurarz– Członek Komisji

Komisje Problemowe

Polskiej Federacji Stowarzyszeń Nieruchomościowych
 • Komisja Prawna
 • Komisja Edukacji

Stowarzyszenia

wchodzące w skład Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych
Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości „WARECKA” w Warszawie

ul. Al. Jerozolimskie 125/127, lok. 220
02-017 Warszawa

tel. 228261092

biuro@warecka.eu

Łódzkie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości

ul. Piotrkowska 132/5u; 90-434 Łódź

tel. 516329573

biuro@lszn.pl

Wielkopolskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości

ul.Nowotomyska ½, 60-368 Poznań 

tel. 570613312

biuro@wszn.pl

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Gdańsku

ul. Częstochowska 5/6, 80-180 Gdańsk

tel. 583005740

tel. 602760115

proman@home.pl

Lubelskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości

ul. Koryznowej 2c, 20-137 Lublin

tel. 571808818

lszn@lszn.lublin.pl

Dolnośląskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości

ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław

tel. 695822190

biuro@dszn.org

Regionalne Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Toruniu

ul. Kozacka 17-19/1, 87-100 Toruń

tel. 693729680

rszn.torun@znt.biz.pl

Katowickie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości

ul. Podgórna 4/11, 40-026 Katowice

tel. 32 255 32 73

irekparuzel@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości „Trójmiasto”

ul. Ciasna 7/14, 80-112 Gdańsk

Adres do korespondencji:

ul. Kartuska 7, 80-103 Gdańsk

tel. 501024888

biuro@szntrojmiasto.pl 

Stowarzyszenie Europejski Instytut Gospodarczy

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa

tel. 607098121

eig@eig.waw.pl

Stowarzyszenie Forum Firm Zarządzania Nieruchomościami

ul. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

tel. 606512206

m.kosela@ffzn.pl

Nasze cele realizujemy przez:

działania na rzecz rozwoju zarządu nieruchomościami
działania na rzecz standaryzacji przepisów w zakresie zarządu nieruchomościami

wydawanie publikacji i organizację szkoleń służących upowszechnianiu problematyki zarządu nieruchomościami

współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej w celu stworzenia warunków rozwoju zarządu nieruchomościami
współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej w celu stworzenia warunków rozwoju zarządu nieruchomościami
organizowanie i prowadzenie na rzecz członków Federacji doradztwa prawnego, ekonomicznego, technicznego i organizacyjnego

współpracę z innymi Federacjami i organizacjami krajowymi w zakresie sprawowania zarządu nieruchomościami

udział w pracach organizacjach międzynarodowych

organizowanie międzynarodowych i krajowych wystaw, targów, seminariów związanych z budownictwem, nowoczesnymi systemami organizacji i zarządzania nieruchomościami

propagowanie zasad etyki zawodowej i czuwanie nad jej przestrzeganiem