PFSZN – Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

Relacja z XXI Kongresu PFSZN

W  dniach 28-29 września 2022 r. w Jachrance k. Warszawy  odbył się XXI Kongres Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów.

Wydarzenie miało miejsce w hotelu „Windsor&Conferences Center”. Kongres okazał się sukcesem – uczestniczyło w nim ponad 110 osób związanych zawodowo z zarządzaniem nieruchomościami. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Maria Kowalska Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych w latach 2008 -2015, Michał Dybowski – Prezes i założyciel Warszawskiej Sieci Współpracy Klaster, Janusz Janiszewski – Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Państwowej w latach 2018-2022.

Gości tegorocznego XX Kongresu PFSZN powitała Pani Jolanta Janasik – Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, która skierowała do uczestników kilka słów tytułem wprowadzenia. Tegoroczny kongres pod hasłem „Nowoczesny Rynek Nieruchomości” poprowadził Jacek Kurowski polski dziennikarz i prezenter telewizyjny, dziennikarz sportowy Telewizji Polskiej.

Wśród Prelegentów obecni byli najwybitniejsi eksperci w dziedzinie ekologii, prawa, transformacji cyfrowej i nowoczesnych technologii. Omówili oni aktualne tematy związane ze zmianami i wyzwaniami dla rynku nieruchomości w otaczającym świecie. Przedstawili bieżące wymogi prawno-administracyjne i obowiązki dotyczące efektywności energetycznej. Zgłębili temat cyfryzacji i nowoczesnych technologii w procesie zarządzania nieruchomościami z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Tematy kongresowe zostały przedstawione w formie prelekcji oraz w panelach dyskusyjnych, umożliwiających bezpośrednią wymianę poglądów i stanowisk, zaproszonych do dyskusji specjalistów i ekspertów na najwyższym szczeblu. 

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Narodowej Agencji Poszanowania Energii oraz Wojewody Mazowieckiego.

XXI Kongres PFSZN został objęty również patronatami medialnymi: wydawcy miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”, miesięcznika Administrator i Menedżer Nieruchomości oraz administratot24.pl, jak również: „Biznes&Ekologia”, „Eco Miasto”, „Polska&Ekologia”, „ekonatura” – na stronach internetowych w/w mediów umieszczone zostały informacje o XXI kongresie PFSZ w Jachrance. 

Po oficjalnym zakończeniu pierwszego dnia Kongresu goście spotkali się na bankiecie podczas, którego mieli okazję wziąć udział w artystycznych konkursach Jaka to melodia? I Taniec z gwiazdami. Uczestnicy bawili się do białego ran parzy muzyce na żywo zespołu Spoko Band.  

Podziękowania: