PFSZN – Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

Petycja Zarządców Nieruchomości do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie drastycznych podwyżek cen ciepła w budynkach wielolokalowych

Szanowni Państwo,

w dniu 21 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami w sprawie petycji Zarządców Nieruchomości do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w związku z nie akceptowalnymi podwyżkami cen energii.

Uczestnicy spotkania jednomyślnie stwierdzili, że o ile dla odbiorców indywidualnych dokonano – chaotycznych co prawda – ale odczuwalnych rekompensat bezpośrednich, odbiorcy zbiorowi mają być rekompensowani odgórnie według niezrozumiałych mechanizmów i z dużym poślizgiem. Rekompensaty w zasadzie nie obejmują dokonanych przed 30 września 2022 r. drakońskich podwyżek. Przez ostatnie 15 miesięcy podwyżki cen ciepła u wielu zarządców nieruchomości wzrosty nawet o 180%. Sytuacja ta spowodowała, że frustracja i gniew właścicieli lokali  w budynkach wielolokalowych, a więc spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, tbs i jst obraca się przeciwko zarządom i zarządcom nieruchomości, w nich upatrując winnych. Szanowni Państwo, narasta bezpardonowa ilość ustnych ataków ze strony mieszkańców skierowana przeciwko zarządcom nieruchomości, upatrując celowo w nich winnych powstałej sytuacji energetycznej. Na to nie ma naszej zgody i przyzwolenia !

Nasza dalsza bierna postawa – zarządców nieruchomości, jak również brak działań informacyjnych względem naszych mieszkańców, nie tylko naraża nas na bezkarne obarczanie odpowiedzialnością za skutki decyzji władz, ale również na zarzut mieszkańców o bezczynność. Nie pozwolimy również, aby to był argument, który posłuży w najbliższym czasie do próby odwołania wielu z nas z pełnionych funkcji w zarządach podmiotów zarządzających budynkami wielolokalowymi.

Pełna treść uzgodnień i przyjęta poprzez aklamację petycja, oraz harmonogram naszych dalszych działań znajdują się tutaj: https://ign.org.pl/petycja-do-ministerstwa-klimatu-i-srodowiska/ 

 

Zachęcamy do przyłączenia się i podpisania petycji do 15 marca 2023 r.

Zarząd i biuro PFSZN