PFSZN – Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

E-kurs Certyfikowany Zarządca Nieruchomości ds. Klimatu – 24 marca 2023 r.

24 marca 2023 godz. 14:00-15:00 zapraszamy na spotkanie szkoleniowe z następującym programem:

14:00 Nowe szanse i możliwości zmniejszenia kosztów energii w budynkach wielorodzinnych

  1. Kredyt z premią termomodernizacyjną i remontową w nowym wydaniu
  2. Grant na budowę Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach wielorodzinnych

Dodatkowo, gorący temat:

  1. Obowiązki zarządców nieruchomości w zakresie przygotowania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wielorodzinnych i lokali w nich usytuowanych

Prowadzący: Andrzej Rajkiewicz – Fundacja Poszanowania Energii

14:30 Inauguracja Kursu Certyfikowany Zarządca Nieruchomości ds. Klimatu

Prowadząca: dr inż. Joanna Rucińska

15:00 Zakończenie

Spotkanie obędzie się na platformie ZOOM.

Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 20 marca 2023 r.

Kurs Certyfikowany Zarządca Nieruchomości ds. Klimatu został opracowany przez Fundację Poszanowania Energii z Warszawy, lidera międzynarodowego projektu CLI-MA – Zarządca nieruchomości jako zarządca klimatem w budynku i jego otoczeniu we współpracy z Administrator24.info, Polską Federacją Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych i Polskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości w Warszawie. Pozostali partnerzy realizujący projekt to: IWO e.V. – niemiecka Inicjatywa na rzecz Mieszkalnictwa w Europie Wschodniej oraz Politechnika w Rydze.

Głównym założeniem projektu CLI-MA, współfinansowanego przez inicjatywę Rządu Niemiec EUKI, było opracowanie systemu szkolenia zarządców nieruchomości, pozwalającego im na uzupełnienie wiedzy o wpływie budownictwa na zmiany klimatyczne, sposobach jego ograniczania oraz instrumentów finansowych możliwych do wykorzystania podczas realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych. W Polsce projekt uzyskał poparcie Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Rozwoju. W wyniku przeprowadzonych prac w Polsce opracowano program szkolenia składającego się z 7 modułów o następującej tematyce:

  • Moduł 1 – Ochrona klimatu w sektorze nieruchomości; Wymagania prawne dotyczące modernizacji budynków i poprawy ich otoczenia, prowadzący Andrzej Rajkiewicz
  • Moduł 2 – Modele biznesowe zarządcy budynku, prowadzący Marek Foriasz
  • Moduł 3 – Analizy techniczne, prowadzący Joanna Rucińska
  • Moduł 4 – Planowanie, podejmowanie decyzji w procesie modernizacji budynków, prowadzący Jacek Janas
  • Moduł 5 – Finansowanie projektu „klimatycznej” modernizacji budynku, prowadzący Piotr Stawicki
  • Moduł 6 – Wdrożenie i realizacja projektu „klimatycznej” modernizacji budynku, prowadzący Wiesław Sarosiek
  • Moduł 7 – Działania uzupełniające, prowadzący Piotr Żołądkowski

Podczas spotkania omówione zostaną warunki udziału w kursie oraz uzyskania certyfikatu.