PFSZN – Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

„Windykacja należności i odsetek za lokale mieszkalne oraz użytkowe w dobie inflacji i kryzysu. Zniesienie zakazu eksmisji” – Szkolenie 2 marca 2023 r.

Szkolenie 2 marca 2023 r. / Szkolenie 14 marca 2023 r.

Szkolenie ma na celu przybliżenie wybranych z wielu aktów prawnych nowych, bądź zmienionych przepisów dotyczących windykacji i egzekucji należności, wydanych  w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, a ostatnio zmienionych.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich podmiotów gospodarujących i zarządzających zasobami mieszkaniowymi:

  • zarządców nieruchomości (w tym również spółdzielni mieszkaniowych),
  • administracji nieruchomościami,
  • wspólnot mieszkaniowych,
  • instytucji zarządzających zasobem gminnym i innych.
  1. Powrót eksmisji z lokali mieszkalnych od 15 kwietnia 2022 r., wprowadzonej zakazem na czas stanu epidemicznego.
  2. Windykacja – czynności wstępne:

– wezwanie dłużnika,

– ugoda pozasądowa i sądowa,

– istotne elementy i skutki ugody,

– uznanie długu,

– odsetki – ich doniosła rola oraz częste zmiany i sposób liczenia w dobie kryzysu i inflacji.

  1. Postępowanie egzekucyjne

– sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej.

  1. Przedawnienie roszczeń i roszczeń odszkodowawczych z tytułu korzystania z lokalu bez tytułu prawnego.
  2. Najem socjalny lokalu.
  3. Zawarcie umowy najmu tymczasowego pomieszczenia oraz opróżnianie tych pomieszczeń po ustaniu stosunku najmu.

 

Prowadzący szkolenie:

Krystyna Królewiak-Ciechanowska

Wykształcenie prawnik – radca prawny prowadząca własną kancelarię. Specjalista w zakresie prawa mieszkaniowego, oraz windykacji i egzekucji należności. Od około dwudziestu lat wykładowca i prelegent na szkoleniach współpracujący między innymi: z Krajowymi Regionalnymi Związkami Rewizyjnymi oraz Krajową Radą Spółdzielczą, Okręgowymi Izbami Radców Prawnych i Notariuszy, w szkoleniach z zakresu Rad Nadzorczych oraz zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi.

Nauczyciel Akademicki – zajęcia uniwersyteckie. Publikacje z zakresu prawa spółdzielczego i mieszkaniowego. Posiadająca uprawnienia lustratora i prowadząca szkolenia dla lustratorów.

Data*: 2 marca 2023 r. / 14 marca 2023 r., godz. 10:00-15:00

Miejsce*: biuro PFSZN, ul. Nowogrodzka 49, lok. 2; 00-695 Warszawa

Koszt:

480 zł + 23% VAT – Członkowie Stowarzyszeń PFSZN

535 zł + 23% VAT – Pozostali uczestnicy

 

Oferta promocyjna:

Tylko do 1 marca 2023 r. w przypadku zgłoszenia 4 lub więcej osób z tej samej organizacji PFSZN oferuje zniżkę 10% dla każdego ze zgłoszonych uczestników.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić Kartę zgłoszeniowa i przesłać skan na adres pfszn@pfszn.pl

 

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty oraz miejsca szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń.