PFSZN – Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

„Jak skutecznie przygotować i przeprowadzić zebranie wspólnoty mieszkaniowej?” – Szkolenie 6 marca 2023 r.

Szkolenie 6 marca 2023 r.

Funkcjonowanie wspólnoty oraz metodyka głosowania nad uchwałami gdy nie zakończono głosowania ani nie ogłoszono jego wyniku.

Czy wiesz:

 • Czy wiesz co należy do części wspólnej, a za co już odpowiada wyłącznie właściciel lokalu?
 • Jakie obowiązki ciążą na Zarządzie Wspólnoty, zarządcy oraz właścicielu lokalu?
 • Czy zarząd wspólnoty może decydować o sprawach dotyczących wyodrębnionych lokali?
 • Kiedy należy zacząć przygotowywać się do zebrania wspólnoty?
 • Jakie dokumenty należy przygotowywać na zebranie wspólnoty?
 • Czy można przeprowadzić sprawozdawcze zebranie wspólnoty później niż w I kwartale roku?
 • Jak postępować, gdy nie zakończono głosowania ani nie ogłoszono jego wyniku?
 • Co obowiązkowo musi zawierać protokół z zebrania, a jakie zapisy są całkowicie zbędne?

Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom praktyczne kompendium wiedzy dotyczącej podstawowych obowiązków zarządu wspólnoty oraz jej zarządcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zebrania właścicieli lokali (zebrania wspólnoty). Zostanie uczestnikom przekazane jak przeprowadzić obrady najważniejszego we wspólnocie organu nadzorczego jakim jest zebranie właścicieli. Podane będą przepisy prawa regulujące kwestie związane z przygotowaniem, zwołaniem i przeprowadzeniem zebrania jak i przepisy prawa budowlanego obowiązujące bezwzględnie również w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych. Powiemy jak postępować, gdy nie zakończono głosowania ani nie ogłoszono jego wyniku. Omówiona zostanie zawartość sprawozdania zarządu wspólnoty, plan gospodarczy oraz protokołowanie zebrania. Podane będą praktyczne rady jak unikać błędów przy zwoływaniu zebrań, ich prowadzeniu oraz głosowaniu nad uchwałami.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zostaną uczestnikom szkolenia przedstawione podstawy prawne regulujące wzajemne stosunki we wspólnocie pomiędzy zarządem a właścicielami lokali oraz wynikające z tego obowiązki.
 • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak kształtują się prawa, obowiązki i odpowiedzialność zarządu wspólnoty i osób wchodzących w jego skład.
 • Omówione zostaną zadania i obowiązki zarządu i zarządcy nieruchomości w zakresie przygotowania się do zebrania wspólnoty.
 • Omówione zostanie przygotowanie do zebrania wspólnoty zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej.
 • Podane będą zasady przeprowadzenia zebrania wraz z elementami socjotechniki.
 • Kto jest uprawniony do zbierania głosów pod uchwałami ?

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest:

 • do zarządców nieruchomości, którzy zarządzają wspólnotami mieszkaniowymi
  oraz
 • do zarządów wspólnot mieszkaniowych, aby wskazać zasady i obowiązki w zakresie zarządzania wspólnotą mieszkaniowa wynikające z przepisów prawa.

Prowadzący szkolenie:

Michał Substyk

Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych.

Jest związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Od 2009 prowadzi firmy działające w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie prowadzania szkoleń i kursów.

W zakresie zarządzania nieruchomościami specjalizuje się w działalności zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami wymagającymi prowadzenia inwestycji takich jak rewitalizacje obiektów zabytkowych, remonty, modernizacje i rozbudowy.

Swoją wiedzę zawodową i doświadczenie menedżerskie wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administrator nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlany, a także dla pracowników urządów.

Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Program szkolenia

Jak skutecznie przygotować i przeprowadzić zebranie wspólnoty

Moduł I -Przepisy prawa regulujące działalność wspólnoty mieszkaniowej.

 • Nieruchomości wspólna, lokale oraz członkowie wspólnoty.
 • Granica nieruchomości wspólnej
 • Prawa i obowiązki członków wspólnoty.

Moduł II – Zarząd wspólnoty

 • Obowiązki i prawa i zarządu oraz jego członków
 • Kontrola działalności zarządu

Moduł III – Źródła informacji o potrzebach wspólnoty i ich wykorzystanie w bieżącej pracy

 • protokoły z obowiązkowych kontroli:
  • bieżąca konserwacja,
  • remonty i inne roboty budowlane,
 • ekspertyzy, nakazy nadzoru budowlanego,
 • potrzeby zgłaszane przez mieszkańców,
 • inicjatywa zarządu wspólnoty i jej zarządcy,
 • budżet i źródła finansowania.

Moduł IV – Przygotowanie do zebrania

 • sprawozdanie zarządu lub zarządcy
 • plan gospodarczy
 • projekty uchwał

Moduł V – Zwołanie i przeprowadzenie zebrania

 • prowadzenie zebrania,
 • przeprowadzenie zebrania w okresie pandemii,
 • protokół z zebrania,
 • działania po zebraniu.

Moduł VI – Głosowanie nad uchwałami – zasady, skutki, działania po zakończeniu głosowania

 • głosowanie na zebraniu,
 • głosowanie w trybie mieszanym: na zebraniu + w trybie indywidualnego zbierania głosów,
 • wyłącznie w trybie indywidualnego zbierania głosów,
 • skutki nie zakończenia głosowania,
 • informacja o zakończeniu głosowania – obowiązki i ich zakres oraz skutki prawne.

Data*: 6 marca 2023 r., godz. 10:00-15:00

Miejsce*: biuro PFSZN, ul. Nowogrodzka 49, lok. 2; 00-695 Warszawa

Koszt:

480 zł + 23% VAT – Członkowie Stowarzyszeń PFSZN

535 zł + 23% VAT – Pozostali uczestnicy

Oferta promocyjna:

Tylko do 1 marca 2023 r. w przypadku zgłoszenia 4 lub więcej osób z tej samej organizacji PFSZN oferuje zniżkę 10% dla każdego ze zgłoszonych uczestników.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić Kartę zgłoszeniowa i przesłać skan na adres pfszn@pfszn.pl

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty oraz miejsca szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń.