PFSZN – Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

Dokumentacja obiektu i prowadzenie KOB / eKOB. Podstawy prawne i dobra praktyka – szkolenie 27 października 2022

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie „Dokumentacja obiektu i prowadzenie KOB / eKOB. Podstawy prawne i dobra praktyka”

Szkolenie skierowane jest do zarządców i administratorów nieruchomości, pracowników urzędów i innych osób, które chcą zgłębić wiedzę i do których należy wypełnianie i sprawowanie pieczy nad Książką Obiektu Budowlanego.

Kurs ma formę warsztatu, w trakcie zostaną omówione takie tematy jak:

 1. Analiza bieżących zmian w Ustawie Prawo budowlane.
 2. Podstawy prowadzenia KOB / eKOB.
 3. Zasady prawidłowego wykonywania protokołów kontroli okresowych.
 4. Metodologia dokonywania wpisów.
 5. Zasady sporządzania i archiwizacji protokołów przeglądowych instalacji obiektowych charakterystycznych dla obiektów logistycznych.
 6. Inwentaryzacja instalacji:
 • Instalacje napowietrzania i oddymiania,
 • System Alarmu Pożarowego SAP,
 • Dźwiękowy System Ostrzegawczy,
 • Detekcja CO2, CH4 (metan) oraz H2 (wodór),
 • Systemy ogrzewania gazowego,
 • Oświetlenie bezpieczeństwa,
 • Bramy komunikacyjne i pożarowe,
 • Doki rozładunkowe,
 • Inne, specyficzne dla określonego sposobu eksploatacji obiektu.

7. Specyfika utrzymania posadzek w halach logistycznych.

8. Ocena stopnia zużycia obiektów na potrzeby realizacji zapisów Art. 62 ust.1 pkt 2 Ustawy prawo budowlane.

9. Ćwiczenia praktyczne: metodą czasową Rossa i średnio-ważoną metodą elementów scalonych.

10. Rola protokołów w procesie likwidacji szkód.

11. Odpowiedzialność zarządcy w zakresie prowadzenia dokumentacji podstawowej.

Prowadzący:

Witold Malinowski

Ekspert w dziedzinie inwentaryzacji zasobów nieruchomości. Licencjonowany zarządca nieruchomości, praktyk z doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli w zakresie zarządczym i odpowiedzialny za sprawy utrzymania technicznego i zapewnienia bezpieczeństwa różnorodnych obiektów, w tym o charakterze sieciowym. Zaangażowany w działalność szkoleniową. Prezes Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości WARECKA.

Koszt szkolenia:

380 zł + 23% VAT – Członkowie Stowarzyszeń PFSZN

420 zł + 23% VAT – Pozostali uczestnicy

Oferta promocyjna:

Tylko do 20 października 2022 r. w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z tej samej organizacji PFSZN oferuje zniżkę 10% dla każdego ze zgłoszonych uczestników.

Data*:

czwartek, 27 października 2022 r., godz. 10:00 – 15:30

Miejsce**:

Biuro PFSZN przy ul. Nowogrodzkiej 49, 00-695 Warszawa

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty szkolenia z przyczyn niezależnych.

**Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w przypadku większej ilości chętnych osób z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa udziału wszystkich uczestników w trakcie trwania pandemii Covid-19.