PFSZN – Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

Rozliczanie mediów – Nowe regulaminy 18 października 2022

Rozliczanie mediów – Nowe regulaminy”

 

Zarząd i Biuro Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych zaprasza na praktyczne szkolenie pt. „Rozliczanie mediów – Nowe regulaminy”.

Program:

PODSTAWOWE DEFINICJE I ZASADY

1. Taryfa ochrony odbiorcy gazu.
2. Koszty dostawy gazu.
3. Przeliczanie gazu na ilość energii.
4. Kalkulator konwersji gazu.
5. Koszty dostawy mediów.
6. Odbiorca ciepła.
7. Wytwórca ciepła interpretacja URE
8. Problemy z eksploatacją.
9. Własność urządzenia pomiarowego.
10. Podział kosztów wg. źródeł ciepła.
11. Media poza sieciowe.

PODSTAWOWE PRAWA

1. Niedziałanie prawa wstecz.
2. Związek lokalu z częścią wspólną.
3. Kodeks cywilny.
4. Kodeks karny.
5. Rozporządzenie mi w sprawie warunków technicznych.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późn. zm. PRAWO ENERGETYCZNE
1. Prawo energetyczne art. 45.1
2. Prawo energetyczne art. 45a.1-2
3. Prawo energetyczne art. 45a.4-4a
4. Prawo energetyczne art. 45a.5
5. Prawo energetyczne art. 45a.6
6. Prawo energetyczne art. 45a.7
7. Prawo energetyczne art. 45a.7a
8. Prawo energetyczne art. 45a.7b
9. Prawo energetyczne art. 45a.8
10. Prawo energetyczne art. 45a.8
11. Prawo energetyczne art. 45a.9-10
12. Prawo energetyczne art. 45a.11
13. Prawo energetyczne art. 45a.11a
14. Prawo energetyczne art. 45a.12
15. Prawo energetyczne art. 45a.13
16. Prawo energetyczne art. 45c. 1-2
17. Prawo energetyczne art. 45c. 1-2
18. Prawo energetyczne art. 45c. 1-2

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. z późn. zm. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.

2. Sankcje karne za nielegalne działania.

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późn. zm. kodeks cywilny
Finansowanie legalizacji urządzeń pomiarowych.

USTAWA z dnia 21 czerwca 2001r. z późn. zm. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Opłaty niezależne od właściciela.

Kodeks karny
Ochrona miru domowego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 7 grudnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 7 grudnia 2021 r.
2. Szczegółowe warunki opomiarowania.
3. Podstawowe definicje.
4. Stosowanie ciepłomierzy.
5. Funkcja zdalnego odczytu.
6. Stosowanie zdalnego odczytu.
7. Wybór metody rozliczenia.
8. Koszt zakupu ciepła.
9. Zakres przekazywanych informacji.

METODA ROZLICZEŃ KOSZTÓW MEDIÓW
1. Kroki procedury rozliczania mediów.
2. Podstawy prawne dla metody.
3. Temperatury wg Rozporządzenia MI

ROZLICZANIE KOSZTÓW CIEPŁA
1. Wymiennik c.o.
2. Wymiennik c.w.u.
3. Szczególne przypadki problemów z rozliczeniem.
4. Kubatura, powierzchnia użytkowa czy grzewcza.
5. Powierzchnia użytkowa, a kubatura.
6. Różna data odczytów liczników.
7. Podział ciepła na c.o. i c.w.u.
8. Podział ciepła według zużycia c.w.u.
9. Przeciętny podział kosztów ciepła.
10. Schemat metody.
11. Warianty wyboru metody.
12. Porównywarka rozliczenia.

WSPÓŁCZYNNIKI WYRÓWNAWCZE

1. Stosowanie współczynników wyrównawczych.
2. Współczynniki korygujące.
3. Kryteria stosowania współczynników.
4. Metody wyznaczania współczynników.
5. Współczynnik położenia.
6. Współczynnik obciążenia cieplnego.
7. Korekcja wskazań podzielników.
8. Współczynniki redukcyjne.
9. Jak rozliczyć ciepło wg. podzielników kosztów.
10. Zasada korygowania wskazań podzielników.
11. Korygowanie wskazań podzielników kosztów.
12. Współczynniki wyrównawcze.
13. Wielkość współczynników wyrównawczych.
14. Współczynniki przenikania ciepła

OGÓLNA ZASADA ROZLICZENIA MEDIÓW
1. Iloraz rozliczenia kosztów.
2. Podstawowe zasady stosowanej metody.
3. Mapa procesów rozliczenia kosztów.
4. Przebieg procesu rozliczania.

ROZLICZENIA CIEPŁA
1. Rozliczenie kosztu stałego ciepła.
2. Podział kosztu zmiennego ciepła.
3. Rozliczenie kosztu wspólnego ciepła.
4. Średnie zużycie ciepła w lokalach.
5. Uzupełnienie brakujących odczytów ciepła.
6. Rozliczenie kosztów ciepła.

SCHEMAT METODY ROZLICZENIA WODY

1. Schemat metody rozliczenia wody.
2. Wyliczenie utraconej w skutek awarii wody.
3. Wyliczenie utraconej w skutek awarii wody.
4. Algorytm rozliczenia kosztów wody.
5. Średnie zużycie wody na osobę.
6. Uzupełnienie brakujących odczytów wody.
7. Wyliczenie wody gospodarczej (uchybu).
8. Uchyb wody.
9. Rozliczanie uchybu wody.
10. Rozliczenie kosztu wody.
11. Schemat rozliczenia kosztów wody.

ROZLICZENIE ZBIORCZE MEDIÓW
1. Zawiadomienie o rozliczeniu mediów.
2. Reklamacja rozliczenia i okres przedawnienia.
3. Przedawnienie roszczeń.

6. Termin reklamacji rozliczenia.

REGULAMIN ROZLICZANIA MEDIÓW

1. Podstawa prawna.
2. Słownik definicji.
3. Metoda rozliczenia ciepła.
4. Metoda rozliczenia wody.
5. Rozliczenie energii elektrycznej i gazu.
6. Rozliczenie ciepła poza sieciowego.
7. Zasady ogólne.
8. Zapisy abuzywne.

Data:

18 października 2022 r., godz. 9:00 – 15:00

Miejsce:

sala szkoleniowa PFSZN ul. Nowogrodzka 49 – Warszawa Centrum

Koszt szkolenia:

  • 330 zł netto + 23% VAT – członkowie Stowarzyszeń PFSZN
  • 380 zł netto + 23% VAT – pozostali uczestnicy

Prowadzący: Wojciech Konieczny Prezes Stowarzyszenia Uczestników Rynku Nieruchomości TRANSFER, ekspert i biegły sądowy do spraw zarządzania nieruchomościami i rozliczeniami mediów.