PFSZN – Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

Studia MBA – THE MASTER OF PROPERTY MANAGEMENT MBA

Studia podyplomowe – THE MASTER OF PROPERTY MANAGEMENT MBA

Na mocy Porozumienia z dnia 4 marca 2022 r. Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych rozpoczęła współpracę ze Społeczną Akademią Nauk dot. organizacji studiów podyplomowych The Master of Property Management. Jest to pierwsza inicjatywa w Polsce na rynku nieruchomości na tak wysokim poziomie .

The Master of Property MBA jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów kariery na świecie. Sektor ten oferuje przedsiębiorczym profesjonalistom doskonałą platformę do łączenia stabilnego dochodu z ciągłym rozwojem kariery. Na całym świecie istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów ds. Nieruchomości, a w sektorze nieruchomości istnieją wyspecjalizowane obszary wymagające dogłębnego zrozumienia zarządzania przedsiębiorstwem, ekonomii, finansów, rachunkowości i innych dziedzin wiedzy. Dlatego też, Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych dołożył wszelkich starań, aby kadra wykładowców studiów The Master of Property Management MBA składała się z grona najwybitniejszych profesorów i specjalistów rynku nieruchomości.

Program ww. studiów zapewnia studentom nie tylko podstawowe założenia nauczania MBA, ale także wysoce wyspecjalizowane szkolenie z zarządzania nieruchomościami, które obejmuje rozwój umiejętności kluczowych dla sukcesu w udanej karierze. Studia The Master of Property MBA w zarządzaniu nieruchomościami są realizowane w porozumieniu z VUZF University w Sofii, który posiada akredytację British Accreditation Council.

Skierowane są do osób chcących pełnić funkcje koordynatorów, kierujących na wyższych szczeblach organizacji specjalizujących się w zarządzaniu nieruchomościami, zasiadać w radach nadzorczych, koordynować i kierować przedsięwzięciami rozwojowymi oraz sprawnie poruszać się w świecie nowoczesnego zarządzania nieruchomościami.

Program oraz szczegóły Rekrutacji udostępnimy niebawem na stronie www.pfszn.pl.