PFSZN – Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

Warszawska Sieć Współpracy Klaster (WSWK) – nowy projekt

Dzień dobry,

z przyjemnością informujemy, że w wyniku inicjatywy Wiceprezydenta PFSZN Pana Tomasza Pardo i Pana Michała Dybowskiego – Członka Stowarzyszenia Europejski Instytut Gospodarczy, Federacja przystąpiła jako Członek Założyciel na podstawie podpisanego w dniu 24 lutego 2022 r. Porozumienia do Warszawskiej Sieci Współpracy Klaster (WSWK).

W skład WSWK wchodzi 19 organizacji Członków Założycieli, w tym m. in. NST Agency, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Instytut Spraw Cyfrowych, Polska Federacja Szpitali, Centrum Szkoleniowo-Doradcze, Stowarzyszenie Europejski Instytut Gospodarczy, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo–Usługowe „WELMA”, SkySnap Sp. z o. o., Fundacja Nie widać po mnie oraz Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie.

W dniu 12 kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne WSWK, w którym wzięli udział przedstawiciele PFSZN: Pan Tomasz Pardo i Witold Malinowski, oraz Biuro Federacji: Pani Patrycja Sierant i Członek Stowarzyszenia Europejski Instytut Gospodarczy Pani Urszula Kmoch.

W dniu 13 maja 2022 r. odbyło się drugie spotkanie WSWK, podczas którego został zaakceptowany Regulamin WSWK oraz zatwierdzona została Rada Klastra składająca się z trzech Członków:

1) Kanclerz Wyższej Szkoły Menedżerskiej Radosław Dawidziuk,

2) Prezesa Polskiej Federacji Szpital – prof. Jarosław Fedorowski,

3) Wiceprezydent PFSZN – Tomasz Pardo.

Koordynatorem jest Pan Michał Dybowski.

Jako pierwszy projekt w ramach WSWK opracowano program studiów podyplomowych „Sztuczna Inteligencja” na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Program studiów jako jedyny i po raz pierwszy w Polsce został opracowany przy udziale ekspertów Grupy Roboczej Sztucznej Inteligencji przy Cyfryzacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), a zajęcia ruszają już od października 2022 r. Po więcej szczegółów nt. studiów „Sztuczna inteligencja” jak i rekrutacji zapraszamy do odwiedzenia strony:

https://sztucznainteligencja.ml

Zapraszamy również do zapoznania się ze szczegółami dot. klastra na profilu Lindedin: https://www.linkedin.com/company/warsaw-cluster-collaboration-network/

oraz do śledzenia strony: www.pfszn.pl, na której na bieżąco będziemy zamieszczać informacje o nowych projektach ramach WSWK.

Zespół PFSZN