PFSZN – Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

XII Kongres PFSZN

Relacja z XII Kongresu Polskiej Federacji Stowarzyszeń

Zawodów Nieruchomościowych

W dniach 12 – 13 października 2012 roku w Poznaniu odbył się XII Kongres Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, którego organizatorem już po raz drugi było Wielkopolskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości.

Tegoroczny Kongres został zorganizowany pod hasłem przewodnim – „Oszczędzanie, a nieruchomościami zarządzanie”.


Pierwszy dzień obrad odbył się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o. w Centrum Kongresowym, drugi zaś w Hotelu Sheraton.

Niewątpliwym sukcesem XII Kongresu była rekordowa liczba uczestników – ponad 280 osób.

Przedsięwzięcie objęte zostało Patronatem Honorowym Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania.

W trakcie otwarcia Kongresu głos zabrali Pan Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski, Pan dr Andrzej Byrt – Prezes MTP Sp. z. o. o., Pan Jarosław Zieliński – Członek Zarządu CEPI oraz Pan Zbigniew Kubiński – Prezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

Kongres został podzielony na IV sesje (z czego na pierwszy dzień obrad przypadły I, II i III).

Sesja I dotyczyła zagadnień deregulacji zawodów: zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz etyce zawodowej zarządcy nieruchomości.

W jej trakcie wykłady wygłosili Pan Henryk Jędrzejewski – wieloletni Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Budownictwa, a następnie w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Pan Jarosław Krajewski – Prezes Poznańskiego Stowarzyszenia Pośredników i Organizatorów Rynku Nieruchomości oraz Pani Jolanta Rynarzewska – Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

Sesje II, III i IV poświęcono kwestii zarządzania nieruchomościami, w świetle zmian na rynku energii oraz rozwoju nowych technologii, mających na celu zmniejszenie energochłonności obiektów i propagowania działań proekologicznych. Podczas Kongresu poruszano zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii solarnej, wiatrowej i geotermalnej, budownictwem pasywnym, a także badaniami kamerami termowizyjnymi oraz źródłami finansowania inwestycji pro energooszczędnych. Ponadto, została przedstawiona rewitalizacja obiektów „Okrąglak – Kwadraciak” – najcenniejszego w Poznaniu modernistycznego zespołu budynków.

W ramach powyższych bloków tematycznych referaty wygłosili: przedstawiciele Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią sp. z o. o. (Głównego Partnera Merytorycznego). – Pan Stefan Pawlak, Pan Bartosz Królczyk, Pan Maciej Kołowski, a także Pan Krzysztof Frąszczak – z firmy Akademia Słońca, Pan Sławomir Bzdok – z firmy Termoniebieski oraz Pan Krzysztof Czarnecki architekt z biura architektonicznego Rhode Kellermann Wawrowsky Polska Sp. z o.o. Uczestnicy Kongresu mieli okazję zwiedzić odrestaurowany kompleks budynków „Okrąglak – Kwadraciak” i zapoznać się z najnowszymi technologiami, mającymi na celu obniżenie kosztów utrzymania ww. obiektu.

Na zakończenie Kongresu odbył się panel poświęcony deregulacji zawodów zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami. W dyskusji udział wzięli Pani Maria Kowalska Prezydent PFSZN (Przewodnicząca), Pan Leszek Hardek Prezydent PFRN, Pan Jarosław Zieliński – Członek Zarządu CEPI,  Pan Tadeusz Jankowski – Prezes Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Pan Jarosław Krajewski – Prezes PSPiORN.

Podczas Kongresu organizatorzy przygotowali dla jego uczestników uroczysty bankiet w historycznym budynku „Iglicy” na terenie MTP Sp. z o. o. oraz liczne niespodzianki.

Podziękowania


 

Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować naszym Partnerom Biznesowym: NORDEA BANK Polska S.A. (Głównemu Sponsorowi), ISTA Polska Sp. z o.o., DALKIA S.A., PMA Inwestycje Energooszczędne, UNIQA TU S.A., KMT, JACK-BUD Przedsiębiorstwo budowlane, BAUMIT Sp. z o.o., STOLBAU-EKO Sp. z o. o., FINESTO Sp. z o.o., OTIS Sp. z o. o. SAGA BROKERS Sp. z o. o., PRO-EKO-TERM i J. Marciniak Usługi Ładowarką Teleskopową, bez których udziału nie byłoby możliwym zorganizowanie XII Kongresu PFSZN w tak reprezentacyjnych miejscach na terenie Miasta Poznania.

Na zakończenie chcielibyśmy, także podziękować Radzie Programowej, wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania w Poznaniu XII Kongresu PFSZN, a przede wszystkim Koleżankom i Kolegom z Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości.