PFSZN – Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

X Kongres PFSZN

X Jubileuszowy Kongres PFSZN

„Rynek nieruchomości rekreacyjno-sportowych w Polsce wczoraj… dziś… jutro”

 

X Jubileuszowy Kongres Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych odbył się w dniach 24-25 września 2010 r. Na miejsce spotkania wybrano kompleks Hotelowy „STOK” położony w Wiśle przy ulicy Jawornik 52A. Nie było to przypadkowe miejsce, gdyż tematem kongresu był „Rynek nieruchomości rekreacyjno-sportowych w Polsce wczoraj… dziś… jutro”. Współorganizatorem Kongresu było Katowickie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości.

Tegoroczny Kongres to szczególne wydarzenie w naszej społeczności federacyjnej, to dziesięciolecie naszych spotkań, wymiany doświadczeń, zgłębiania tajników zawodu i nawiązywania przyjacielskich relacji.

Honorowe Patronaty dla naszego Kongresu zostały udzielone przez Ministra Infrastruktury, Wojewodę Śląskiego, Marszałka  Województwa Śląskiego, Prezydenta Miasta Katowice, Burmistrza Miasta Wisła, Starostę Powiatu Cieszyńskiego, Polską Federację Rynku Nieruchomości oraz Center for Educational Performance and Information CEPI. Patronat medialny objęła „WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA”

Nasi wykładowcy, praktycy, którzy pracują od wielu lat na tym ciekawym i niełatwym rynku, chętnie podzielili się z naszymi gośćmi swoimi przemyśleniami, doświadczeniami, ale również i przestrogami dotyczącymi przestrzegania zasad bezpieczeństwa w tak specyficznych obiektach jakimi są nieruchomości rekreacyjno-sportowe.

Wieczorem odbył się uroczysty bankiet, na którym uczestnicy Kongresu bawili się do białego rana.

Drugiego dnia Kongresu odbył się panel dyskusyjny, na który byli zaproszeni nasi wykładowcy, aby goście mieli okazję zgłębienia tematyki wykładów, ale również przekazania innym swoich doświadczeń w omawianym zakresie tematycznym i nie tylko.

Na koniec Kongresu uczestnicy otrzymali specjalne świadectwo, zaopatrzone w logo CEPI. Świadectwo jest potwierdzeniem z jednej strony spełnienia wymagań związanych ze szkoleniem ustawicznym, jak również unijnych wymagań CEPI dla specjalistów w zakresie gospodarowania nieruchomościami, które nasza Federacja uzgodniła z Prezydentem CEPI.

W obradach wzięło udział blisko 200 zarządców nieruchomości z całej Polski.

Przyszłoroczny Kongres odbędzie się 30 września 2011 r. w Warszawie i będzie zorganizowany przez Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach.