PFSZN – Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

VII Kongres

VII KONGRES POLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

 

 

„ZARZĄDZANIE ENERGIĄ”

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w VII KONGRESIE PFSZN jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty: pocztą, faksem lub drogą elektroniczną do 21 września 2007 r. Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

Rezygnacja uczestnika na 14 dni roboczych przed VII KONGRESEM lub nieobecność powoduje utratę 100% wniesionej wpłaty.

Cena udziału w VII KONGRESIE:

  • członkowie Stowarzyszeń PFSZN – 350,00 zł;
  • osoby niezrzeszone – 500,00 zł;
  • osoby towarzyszące – 250,00 zł.

 

Wpłaty należy dokonać na konto: PFSZN w BISE S.A. III Oddział w Warszawie,

 

Nr 89 1370 1037 0000 1701 4021 2800.

PFSZN wystawia faktury na pisemne życzenie uczestnika.

VII KONGRES spełnia wymogi ustawicznego kształcenia zarządców nieruchomości.