PFSZN – Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

IV Kongres

IV Kongres
Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości
Temat: Zarządco przyszłości nie należy się bać, przyszłość należy przewidywać
Miejsce:
Lublin, Zamek Lubelski.
Termin:
07 – 08 październik 2004 rok.
Organizator:Lubelskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Lublinie

 

Bogumiła Stolarczyk
Prezes LSZN

Na początku miesiąca października br. w Lublinie odbędzie się IV Kongres Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości. Organizatorem kongresu są Polska Federacja Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości i stowarzyszone w niej Lubelskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości.

Program kongresu tradycyjnie już, pomyślany jest jako forma samokształcenia zawodowego zarządców. W trakcie kongresu będzie można wysłuchać wykładów amerykańskiego programu IREM oraz referatów w zakresie procedur alarmowych, programów pomocowych Unii Europejskiej jak również zdobycia informacji w zakresie szkodliwości azbestu i sposobów eliminowania go ze środowiska. Ważnym akcentem tegorocznego spotkania zarządców będzie możliwość wysłuchania doniesień, co słychać u naszych sąsiadów m.in. o problemach restrukturyzacji budownictwa mieszkaniowego w Berlinie oraz wziąć udział w spotkaniu z delegowanym przez Konsula Ukrainy przedstawicielem ościennego kraju.

 

Główny organizator spotkania Lubelskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości działające już ponad pięć lat w ramach organizacji zawodowej zarządców nieruchomości stale umacnia wizerunek osób, które na co dzień zajmują się nieruchomościami. Jeżeli nieruchomości mają spełniać swoje funkcje użytkowo – ekonomiczne w gospodarce i społeczeństwie, to muszą być sprawnie i solidnie zarządzane. Racjonalne zarządzanie wymaga dzisiaj zastosowania wszechstronnej wiedzy ekonomiczno – finansowej i technicznej, odpowiedniego kompleksowego systemu ewidencji kosztów, stanu technicznego oraz sprawnych struktur organizacji ze znajomością zagadnień prawnych finansowych, podatkowych i prognoz dla rynku.

W trakcie kongresu będą również zorganizowane stoiska informacyjno – prezentacyjne sponsorów i partnerów kongresu, na których zarządcy będą mieli okazję do wymiany doświadczeń jak również pozyskania nowych informacji oraz przedyskutowania problemów dotyczących nieruchomości.

Sądzimy, że spotkanie będzie się cieszyło dużym zainteresowaniem a oczekiwana „złota polska jesień” na lubelszczyźnie dopełni znakomitą oprawę tej imprezy

Organizatorzy Kongresu serdecznie zapraszają zarządców i innych uczestników rynku nieruchomości oraz innych zainteresowanych do wzięcia udziału w IV Kongresie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości w dniach od 7 – 8 października 2004r.

Tadeusz Żurowski
Prezydent PFSZN

Szanowni Państwo,
Miło mi powitać Państwa na IV Kongresie naszej Federacji zorganizowanym przez Lubelskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości. To pierwszy kongres po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Dzisiaj możemy spróbować ocenić, które z naszych zeszłorocznych nadziei, które z lęków okazały się realne, a które nie sprawdziły się. Jedno jest pewne: znalazłszy się w wielkiej europejskiej rodzinie narodów, możemy łatwiej dzielić się doświadczeniami i lepiej się nawzajem poznawać.

Tematyka tegorocznego kongresu wiąże się z naszą nową sytuacją. Wybraliśmy dwa główne nurty dyskusji:
  • Doświadczenia innych krajów w zarządzaniu nieruchomościami,
  • Współpraca zarządcy nieruchomości ze służbami alarmowymi.

Drugi temat staje się bardzo ważny w sytuacji rosnącego zagrożenia terroryzmem.

Świetności naszemu kongresowi nada wizyta delegacji amerykańskiego instytutu IREM w osobach jego prezydenta – pana Freda Prassasa i szefowej szkoleń – pani Nancye J. Kirk.

Pewną innowacją będzie dyskusja nad założeniami programowymi naszej federacji. Chcemy, żeby wszyscy uczestnicy mogli mieć bezpośredni wpływ na naszą działalność.

Liczę na to, że tematyka tego kongresu wzbudzi Państwa zainteresowanie.

Organizatorzy pomyśleli również o rozrywce i przygotowali dla Państwa interesujące propozycje na wieczór.

Życzę Państwu mądrych obrad, ciekawych referatów i miłych wrażeń z naszego kongresu.