PFSZN – Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

III Kongres

 

III Kongres
Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości
Temat: Zarządca nieruchomości w przededniu wejścia do Unii Europejskiej.
Miejsce:
Gdańsk, Ołowianka, Muzeum Morskie.
Termin:
23-25 październik 2003 roku.
Organizator:Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Gdańsku

Jarosław Zieliński
Prezes PSZN

Szanowni Państwo,

Pragnę zaprosić wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w III Kongresie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości.

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Gdańsku ma zaszczyt być organizatorem III Kongresu, który zbiega się z pięcioleciem funkcjonowania naszej Federacji.

 

Jestem przekonany, że tegoroczne spotkanie w Gdańsku, będzie stanowiło istotną platformę wymiany doświadczeń oraz integrację środowiska w tak ważnym dla nas wszystkich okresie zbliżającego się wejścia do Unii Europejskiej.

Tadeusz Żurowski
Prezydent PFSZN

Szanowni Państwo,

Miło mi powitać Państwa na III Kongresie naszej Federacji organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Gdańsku. Termin kongresu zbiega się tym razem z obchodami piątej rocznicy powstania naszej Federacji. Nie jest to może zbyt sędziwy wiek, jak na organizację zawodową, jednak dla nas to ważna data.

Tematyka tegorocznego kongresu ściśle wiąże się z trójmiejską specyfiką zarządzaniem nieruchomościami. Wybraliśmy dwa główne nurty dyskusji:

  • problematyka rewitalizacji ośrodków miejskich – nierozłącznie związana z postępującymi skutkami wpływu cywilizacji na środowisko, w tym także środowisko miejskie,
  • zarządzanie nieruchomościami związanymi z turystyką i wypoczynkiem.
Oba tematy nabierają szczególnego znaczenia w kontekście przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Jak wiadomo, Gdańsk, jako miasto hanzeatyckie, od stuleci silnie związany był z podobnymi miastami basenu Morza Bałtyckiego; teraz te więzi znowu będą się zacieśniać.

 

Dlatego organizatorzy kongresu postarali się o zaprezentowanie omawianej problematyki w świetle doświadczeń innych krajów nadbałtyckich.

Liczę na to, że nasz kongres pozwoli Państwu poszerzyć nieco swoją wiedzę, a jego tematyka wzbudzi Wasze zainteresowanie.

Organizatorzy pomyśleli również o rozrywce i przygotowali dla Państwa interesujące propozycje na wieczór.

Życzę Państwu mądrych obrad, ciekawych referatów i miłych wrażeń z naszego kongresu.