PFSZN – Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

II Kongres

 

 

II Kongres
Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości
Temat:    Nowe wyzwania
Miejsce:   
 Łódź, Pałac Poznańskiego.
Termin:   
 24-26 październik 2002 roku.
Organizator: Łódzkie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości

Jacek Szopiński
Prezes ŁSZN

Szanowni Państwo

Witam serdecznie w Łodzi na II Kongresie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości, który odbędzie się pod hasłem „NOWE WYZWANIA”. Tegoroczne spotkanie społeczności polskich zarządców nieruchomości zostało przygotowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości, dla którego jest to wyróżnienie, a/e i próba sprawności organizacyjnej.

Możliwość goszczenia Państwa w naszym mieście, możliwość spotkań w trakcie obrad II Kongresu oraz imprez towarzyszących dostarcza dużo satysfakcji.

 

Jestem przekonany, że czas poświęcony na uczestnictwo w corocznym spotkaniu zarządców nieruchomości upłynie na interesujących wykładach, emocjonujących dyskusjach czy też polemikach. To jest czas dla nas, czas na zadawanie trudnych pytań i poszukiwanie odpowiedzi. Każdy z nas na pewno znajdzie dla siebie interesujące tematy.

Życzę wszystkim uczestnikom II Kongresu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości, aby mogli uzyskać jak najwięcej wiedzy, informacji oraz nowych pomysłów, które wykorzystają przy świadczeniu usług zarządzania nieruchomościami.

Tadeusz Żurowski
Prezydent PFSZN

Szanowni Państwo,

Miło mi powitać Państwa na II Kongresie naszej Federacji organizowanym przez Łódzkie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości.

 

W naszym młodym środowisku toczą się ważne dyskusje, związane zarówno ze stopniowym zakorzenianiem się i rozwojem naszego zawodu w polskich realiach rynkowych, jak i z dotyczącymi wszystkich Polaków nadziejami i obawami w związku z przesądzonym już przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Jeśli idzie o stabilizację i rozwój zawodu zarządcy nieruchomości, najważniejszymi tematami są:

  • możliwość stworzenia samorządu zawodowego i jego formuła oraz
  • określenie formuły standardów zawodowych, a następnie zdefiniowanie ich.
Perspektywa rychłego przystąpienia do UE natomiast rodzi pytania o międzynarodowe uznanie naszych uprawnień, o potrzebę certyfikacji, o przyszłą pozycję na silnie konkurencyjnym rynku europejskim.

 

W zamyśle organizatorów, jak i powołanej przez Federację Rady Programowej, ten kongres miał stworzyć dobre warunki dla kontynuowania tej dyskusji i – w miarę możliwości – miał przyczynić się do poszerzenia naszej wiedzy w interesujących nas wszystkich dziedzinach.

Innym ważnym celem kongresu jest integracja środowiska zarządców nieruchomości. Dla naszej młodej, liczącej niespełna pięć lat organizacji jest to również bardzo ważne. Nie próbujemy konkurować przepychem z kongresami innych, bardziej rozwiniętych organizacji, jednak zadbamy o to, by poza godzinami obrad mogli Państwo miło spędzić czas.

Życzę Państwu zachowania jak najlepszych wspomnień z naszego kongresu.

Tadeusz Żurowski
Prezydent PFSZN

Refleksje po II Kongresie PFSZN

W dniach 24-26 października w Łodzi odbył się II Kongres PFSZN. Organizatorem było Łódzkie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości, a głównym sponsorem była Korporacja Ubezpieczeniowa FILAR. Wśród dostojnych zaproszonych gości byli m.in. wiceprezes Ryszard Matkowski i dyrektor Henryk Jędrzejowski z UMiRM, Wojewoda i Prezydent Łodzi, prezydent Zbigniew Kubiński z PFRN i wiceprezydent Tomasz Telega Andrzej Sobczak z Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, Jacek Pawelec z Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, Jan Krzysztof Pięta i Lidia Henclewska z IREM, Bogdan Zasada z IAFM.

Problematyka Kongresu skupiała się na kilku najważniejszych dla polskich zarządców tematach: szanse na stworzenie samorządu zawodowego, sytuacja zarządców wobec bliskiej perspektywy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a wreszcie kwestia standardów zawodowych.

 

Obrady odbywały się w Teatrze Jaracza i w pałacu Poznańskiego. Prezes Matkowski i dyrektor Jędrzejowski poinformowali nas o działaniach czynionych przez Urząd w kwestii samorządu zawodowego. Okazało się, że prezes Bryx nie zostawił nas samym sobie wobec odrzucenia projektu ustawy stworzonego przez cztery federacje. Urząd przygotowuje własny projekt, z pewnością doskonalszy. Wynika z niego, że zarządcy powinni doczekać się samorządu jeszcze w tej kadencji sejmu.

Halinka Klesza z zarządu federacji brawurowo poprowadziła bardzo ciekawą dyskusję panelową na temat standardów zawodowych. Zebrani zgodzili się, że specyfika pracy zarządcy jest inna niż rzeczoznawcy majątkowego i standardy muszą też przyjąć inną formę i spełniać inną rolę. Przeważył interesujący pogląd, że nie są one specjalnie potrzebne, a jeżeli już – z racji wymogów ustawowych – trzeba je przyjąć, to powinny raczej przyjąć postać kodeksu etyki, niż procedur zawodowych.

Problematyka sytuacji zarządców wobec przystąpienia Polski do UE została potraktowana bardzo poważnie. Program przewidywał szereg wystąpień gości z różnych krajów. Nie wszyscy, niestety, dopisali, jednak wystąpienia tych, którzy znaleźli dla nas czas, były bardzo interesujące.

Na kongresie poruszyliśmy też tematykę rozwoju naszego zawodu. Mogliśmy zapoznać się z różnymi koncepcjami informatycznych narzędzi zarządcy, a także z podstawowymi technikami negocjacji.

Organizatorzy zadbali również o rozrywkę. Pierwszego wieczoru obejrzeliśmy w teatrze Jaracza „Sen nocy letniej”; nazajutrz była tańcująca herbatka.

Kongres zorganizowany został wyśmienicie: wszystko było na czas, obsługa gości i obrad była bez zarzutu. Za to prezesowi Jackowi Szopińskiemu i całemu łódzkiemu zespołowi należą się podziękowania. Następny kongres odbędzie się za rok w Trójmieście.