PFSZN – Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

Relacja z XXI Kongresu PFSZN

Relacja z XXI Kongresu PFSZN W  dniach 28-29 września 2022 r. w Jachrance k. Warszawy  odbył się XXI Kongres Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów. Wydarzenie miało miejsce w hotelu „Windsor&Conferences Center”. Kongres okazał się sukcesem – uczestniczyło w nim ponad 110 osób związanych zawodowo z zarządzaniem nieruchomościami. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Maria Kowalska Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń […]

Certyfikowany Zarządca Nieruchomości ds. Klimatu: E-kurs

Szanowni Państwo,

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych jako partner projektu CLI-MA, który jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) zaprasza na prekursorski kurs podnoszący kwalifikację zarządcy.

Kurs Certyfikowany Zarządca Nieruchomości ds. Klimatu został opracowany przez Fundację Poszanowania Energii z Warszawy, lidera międzynarodowego projektu CLI-MA – Zarządca nieruchomości jako zarządca klimatem w budynku i jego otoczeniu.

E-kurs Certyfikowany Zarządca Nieruchomości ds. Klimatu – 24 marca 2023 r.

24 marca 2023 godz. 14:00-15:00 zapraszamy na spotkanie szkoleniowe z następującym programem:

14:00 Nowe szanse i możliwości zmniejszenia kosztów energii w budynkach wielorodzinnych

Kredyt z premią termomodernizacyjną i remontową w nowym wydaniu
Grant na budowę Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach wielorodzinnych
Dodatkowo, gorący temat:

Obowiązki zarządców nieruchomości w zakresie przygotowania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wielorodzinnych i lokali w nich usytuowanych

Petycja Zarządców Nieruchomości do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie drastycznych podwyżek cen ciepła w budynkach wielolokalowych

Szanowni Państwo,

w dniu 21 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami w sprawie petycji Zarządców Nieruchomości do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w związku z nie akceptowalnymi podwyżkami cen energii.

Uczestnicy spotkania jednomyślnie stwierdzili, że o ile dla odbiorców indywidualnych dokonano – chaotycznych co prawda – ale odczuwalnych rekompensat bezpośrednich, odbiorcy zbiorowi mają być rekompensowani odgórnie według niezrozumiałych mechanizmów i z dużym poślizgiem. Rekompensaty w zasadzie nie obejmują dokonanych przed 30 września 2022 r. drakońskich podwyżek.

„Windykacja należności i odsetek za lokale mieszkalne oraz użytkowe w dobie inflacji i kryzysu. Zniesienie zakazu eksmisji” – Szkolenie 2 marca 2023 r.

Szkolenie 2 marca 2023 r. / Szkolenie 14 marca 2023 r.

Szkolenie ma na celu przybliżenie wybranych z wielu aktów prawnych nowych, bądź zmienionych przepisów dotyczących windykacji i egzekucji należności, wydanych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, a ostatnio zmienionych.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich podmiotów gospodarujących i zarządzających zasobami mieszkaniowymi:

zarządców nieruchomości (w tym również spółdzielni mieszkaniowych),
administracji nieruchomościami,
wspólnot mieszkaniowych,

„Jak skutecznie przygotować i przeprowadzić zebranie wspólnoty mieszkaniowej?” – Szkolenie 6 marca 2023 r.

Szkolenie 6 marca 2023 r.

Funkcjonowanie wspólnoty oraz metodyka głosowania nad uchwałami gdy nie zakończono głosowania ani nie ogłoszono jego wyniku.

Czy wiesz:

Czy wiesz co należy do części wspólnej, a za co już odpowiada wyłącznie właściciel lokalu?
Jakie obowiązki ciążą na Zarządzie Wspólnoty, zarządcy oraz właścicielu lokalu?
Czy zarząd wspólnoty może decydować o sprawach dotyczących wyodrębnionych lokali?
Kiedy należy zacząć przygotowywać się do zebrania wspólnoty?
Jakie dokumenty należy przygotowywać na zebranie wspólnoty?

Ursynowski Kongres Wspólnot Mieszkaniowychi Zarządców Nieruchomości

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ursynowskim Kongresie Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości, który odbędzie się w dniu 9 lutego 2023 r. Kongres – pierwsze tego typu wydarzenie na terenie Ursynowa – jest organizowany przez wydawcę miesięcznika Wspólnota Mieszkaniowa – Municipium S.A., a jego gospodarzem jest Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy. Adresatami wydarzenia są osoby odpowiedzialne za zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi – zarządcy nieruchomości, członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz osoby związane z funkcjonowaniem rynku nieruchomości.

Studia MBA – THE MASTER OF PROPERTY MANAGEMENT MBA

Studia MBA – THE MASTER OF PROPERTY MANAGEMENT MBA THE MASTER OF PROPERTY MANAGEMENT MBA Nasze studia MBA zostały przygotowane w oparciu o 3 kluczowe założenia: Wyłączenie z programu licznych zbędnych treści kształcenia charakterystycznych dla wielu oferowanych programów MBA opartych jedynie na teorii biznesu, teorii aktywnego zarządzanie w biznesie, w gospodarce publicznej w powiązaniu z […]

Relacja z XX Kongresu PFSZN

Relacja z XX Kongresu PFSZN Po niemal trzyletniej przerwie z powodu pandemii Covid-19, w  dniach 27-28 września 2022 r. w Lublinie  odbył się XX Kongres Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów. Wydarzenie miało miejsce w hotelu „Victoria” i zostało zorganizowane już po raz drugi przez Lubelskie Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości. Kongres okazał się sukcesem – uczestniczyło w nim ponad […]